Tato agregační analýza sociálních sítí je unikátní tím, že jsme se u ní snažili vyloučit negativní zmínky a zároveň minimalizovat vliv informačního šumu. Proto jsme pro každého kandidáta definovali 333 až 425 větných spojení (překlepy a varianty typu typu: hanig/hannig) zachycující kladné sympatie autora zmínky devíti osobnostem naši politické scény. Výsledkem je 3782 kombinací klíčových slov, jejichž výskyt jsme na sociálních sítích několik hodin před volbami hledali. Nejedná se klasický předvolební průzkum (neprováděli jsme dotazy), jedná se o pouhou statistickou agregaci volně přístupných dat.

Read more