V dnešním díle předvolebního seriálu se podíváme, jak velký prostor poskytují kandidátům online media a jak kandidáti tento prostor nakonec využívají. V druhé části článku si pod drobnohled vezmeme „internetovou stopu“ prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše.

V dřívějších analýzách mnohé z Vás překvapilo, jak silný podíl diskuze na sociálních sítích má současný prezident Miloš Zeman.  V porovnání s dříve analyzovaným Vratislavem Kulhánkem je to 60:1. Jedním z důvodů je podstatně menší mediální prostor věnovaný „menším kandidátům“. Nejedná se ani o spiknutí, ano o záměr – veřejná media přirozeně přinášejí takové informace, které společnosti nejvíce rezonují. Pojďme se podívat, jak na mediální scénu vstoupil Mirek Topolánek ve druhém listopadovém týdnu:

Podíl článků, ve kterých byl MT zmíněn vystoupal na 18% a přesně tomu (shodou náhod) odpovídal i počet zmínění jeho jména na sociálních sítích. V okamžiku nástupu pana Topolánka se dokonce dočasně snížil i podíl Miloše Zemana – řešil se hlavně Topolánek. Ostatní kandidáti se nakrátko ocitli mimo hlavní proud diskuze.

Za dva týdny to už vypadalo jinak:

Situace kolem kandidátů se minulý týden mnohem více stabilizovala. Jejich zastoupení je téměř vyrovnané, pouze PR pana Topolánka se činí poněkud lépe. V této situaci se do diskuzí (také vzhledem k jeho cestě do Ruska) vrací prezident Miloš Zeman. Jeho jména zmiňuje více než 60% „prezidentských“ diskuzních příspěvků. Další skupinu, o které se diskutuje více jsou následující jména:

  • Jiří Drahoš,
  • Mirek Topolánek,
  • Michal Horáček,

Technická poznámka: nejedná se o vyjádření podpory, ale četnost zmínění daných jmen v diskuzní pod články a na sociálních sítích.

Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš

V podrobné části analýzy jsme ručně roztřídili téměř 900 zmínek, abychom zjistili témata, která se v souvislosti s panem Drahošem vyskytuji nejčastěji. Podíl příznivců i odpůrců je téměř vyrovnaný. Je to dáno současnou polarizací vedoucí k postojům černobílým postojům.

Odpůrci se rekrutují z tábora příznivců současného prezidenta – spojení „nevolím Drahoše, ale Zemana“ je se vyskytovalo v 11% zmínek. Jiné, opakující se důvody odmítání pana Drahoše ukazuje následující graf (i zde musím podotknout, ze analýzy byla statistická, nikoliv věcná – část argumentů jsou výmysly a spekulace):

Zároveň jsme zachytili část názorů voličů kteří s panem Drahošem zvažují i jiného kandidáta – jejich přehled je i s procenty v levé části grafu.