Dnes se v našem novém předvolebním seriálu podíváme na výchozí situaci, ve které se nacházejí prezidentští kandidáti na síti všech sítí. Ve druhé části článku se blíže podíváme na Vratislava Kulhánka.

Za posledních 30 dní, od 28.10. do 26.11.2017 bylo na internetu publikováno 6381 článků se jmény prezidentských kandidátů. Četnost uvádění jednotlivých jmen byla ve zkoumaném období následující:

To, že se v článcích vyskytuje jméno současného prezidenta nejčastěji není žádným překvapením. Mimo toho, že kandiduje za znovuzvolení, je činnou hlavou státu – navíc v minulém týdnu byl na státní návštěvě. Druhé místo patří Mirkovi Topolánkovi (14%), za kterým následují pánové Drahoš (10%) a Horáček (9%). Poslední skupina kandidátů je v citována v 4%-6 % článků. Nemuím myslím dodávat, že rozložení nemá nic společného s preferencemi potencionálních voličů.

Na sociálních sítích a v názorech pod články se ve stejném období objevilo 59.437 zmínek jmenujících exaktně jednoho nebo více kandidátů. Tato statistika neodráží sympatie diskutujících, je spíše zrcadlem potřeby komunikovat svůj postoj k danému kandidátovi. Tedy nikoliv model „koho budu volit“ ale spíše „ke komu mám potřebu se vyjádřit“.

Ze všech kandidátu se jméno M.Zemana vyskytovalo v diskuzích nejvíce. Je to dáno stejnými důvody + navíc k této osobě se má chuť vyjádřit většina diskutujících (ať již pozitivně, neutrálním tónem nebo negativně). Dále se intenzivně diskutuje i o Mirkovi Topolánkovi – v minulém článku jsem odhalil výraznou polarizaci a převažující negativní tón příspěvků. Následují pánové Drahoš a Horáček. Za tímto peletonem se vytvořila mezera za kterou je s výrazným odstupem zbytek kandidátů.

Kandidát – pan Vratislav Kulhánek

Pan Vratislav Kulhánek patří v internetových diskuzích mezi ta méně frekventovaná jména. Důvodů může být hned několik – dovolím si drobnou osobní domněnku:

  1. nejedná se o příliš známé jméno (i když působil v českém hokeji a v představenstvu Škoda Auto),
  2. nebudí silnou kontroverzi, společnost příliš nepolarizuje, jeho témata ve společnosti nerezonují,
  3. nemá širší / výraznější politickou ani ideologickou podporu.

V cca 1% zmínek, které obsahuji pana Kulhánka jsme nalezli následující sub-kategorie:

Příklady zmínek

Výše jmenovaná témata se diskuzemi prolínala nejvíce. Počty / číselné údaje berte prosím s rezervou – relevantních zmínek bylo ve zkoumaném období velmi málo. Stačí malé impulzy, a internetový diskurz se může snadno změnit. Co mě ale nejvíce zaujalo, bylo svého druhu „rozdvojené“ vnímání p. Kulhánka. Určitou skupinou diskutujících byl řazen k panu Drahošovi, jiní jej naopak zase řadili do skupiny k panu Zemanovi – což jsou dva opačné póly. Následují příklady typických zmínek (pozor, příklady nevyjadřují objektivní pravdu ani názory redakce):

  • Tak tak… Zeman i Kulhánek, bývalí soudruzi. Dobře vybíráte!!! Jeden nebo druhý, krásně se hodí k Andrejovi.
  • Pro mě je na jedné straně Drahoš, Horáček, Hilšer a Fischer. Na druhé straně Zeman, Hynek, Hannig a Kulhánek.
  • No hlavně aby se někdo s podobnými názory nestal prezidentem u nás. Tzn. ne Drahoše, ne Fischera, ne Kulhánka, ne Hilšera…

Kontroverzi dále budí skutečné nebo domnělé napojení na podnikatelské kruhy:

  • …u toho Kubery mě to mrzí, ale chápu to. Kulhánek má výsledky, ale je kandidátem ODA, což mi prostě nejde k srsti.

Někteří diskutující řeší způsob potvrzení nominace VK pomoci 23 poslanců:

  • Hannig 20 poslanců, Kulhánek 23 poslanců… V Česku je snazší stát se kandidátem na prezidenta přes parlament než přes podpisy od lidí.

Václav Kulhánek má také své podporovatele:

  • Z tohoto malého kandidátského potlachu mi vyšel nejlépe pan Kulhánek. Zralý, zkušený muž, vzdělaný, znalý světa a lidí…