Pokud analyzujete data na sociálních sítích, získáte spoustu zajímavých informací z pouhého porovnání statistických dat s časovou osou.  Sociální sítě reagují na významné události poměrně svižně. Ve své podstatě se jedná o nejrychlejší indikátor společenské nálady – tedy pokud je k dispozici dostatek dat. Pak stačí hledat mimořádné odchylky od normálu… Pojďme se podívat na jeden konkrétní případ.

Problém ČSSD 10.10.2017

Už v minulém článku jsem zmiňoval naši analýzu politických stran, kterou jsem prováděl v před- a těsně povolebním období. Při procházení výsledných grafů kladných a negativních emocí obsažených ve zmínkách (anglicky „mentions“), jsem v případě strany ČSSD narazil na následující anomálii:

Situace, kdy „negativní nálada“ (negativní sentiment) převažuje nad pozitivní, je na sociálních sítích častá. V tomto konkrétním případě ale modrý graf zahrnuje nejenom pozitivní zmínky, ale i zmínky neutrální plus zmínky nespecifikovaného sentimentu (tedy všechno kromě negativních zmínek). A pokud negativní převáží nade vším ostatním, indikuje to obvykle mediální problém. Více obvykle napoví pohled do databáze (jen malý výsek – stejně jsem musel výrazně „černit“ neslušné výrazy):

Oups! Zdá se, že pan premiér Sobotka neměl v úterý 10.10.2017 příliš šťastny den. Pojďme se podívat na tehdejší události a odpovídající články (záměrně nekomentuji, jak se celého tématu chopila média):

Nemusím být výborným politologem, abych viděl, že prohlášení „musíme rychle přijmout euro“ nebylo v předvolebním období nejlepším tahem. Jako analytik bych to vyjádřil tímto grafem:

Voliči ČSSD si euro evidentně nepřejí…

Přenechejme otázku přijetí eura jiným platformám a odborným diskutujícím. V tomto článku jsem chtěl pouze ukázat, že sociální sítě jsou pro firmy, strany i jednotlivce nejen vhodným mediálním nástrojem, ale že zároveň poskytuji spoustu zajímavých dat. Nakonec bych podotkl, že publikovaný graf ilustruje jeden aspekt a jeden konkrétní případ možného výstupu datové analýzy – ke zkoumaným subjektům nechováme zášť ani sympatie.

V dalším díle se podíváme, jak volby (a zejména povolební dny) zamávaly se sociálními sítěmi.